webdieet BREADCRUMB

Disclaimer

Het is mogelijk dat de informatie die op webdieet wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is, ondanks de constante aandacht en zorg die wij besteden aan de samenstelling van webdieet en de sites die bij het webdieet netwerk horen. In de gegevensverwerking kunnen fouten echter niet altijd worden voorkomen. In de artikelen en mededelingen worden beweringen en meningen geuit die niet noodzakelijkerwijs zijn van de redactie, de webmaster of de internet-provider.

Voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van webdieet, of met de tijdelijke onmogelijkheid om webdieet te raadplegen sluiten wij alle aansprakelijkheid uit. Voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van webdieet verkregen is zijn wij ook niet aansprakelijk. Webdieet ondersteunt noch garandeert enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat webdieet garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Webdieet geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Met deze wetenschap wordt u altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via webdieet verkregen informatie.

dieet nieuwsdietenvoedingswaardeslanke receptendietistentipsboeken
gratis inschrijven·home·helpdesk·contact·links·privacy·disclaimer
Ook je gewicht beheersen? Schrijf je nu GRATIS in. Klik nu hier om in te schrijven
Gebruiker Password paswoord vergeten? · Inschrijven

Doe nu mee!


het laatste dieetnieuws
Gezonde voeding eist meer proefdieren Rotterdam gaat strijd aan overgewicht jongeren Snacks en snoep niet meer op scholen Bewegen beter voor gezondheid Slank zonder dieet


what's on my mind
Anke: Die chocolade is ook veelste lekker Rik: Yes weer een mijlpaal behaald : 95 KG Anna: Geen zin om te lijnen vandaag Bas: Heerlijke fruitdag vandaag! Caroline: Lekker zeg, klaar met mijn dieet!


Gesponsorde koppelingen